Zarządzanie stresem i techniki relaksacji- szkolenie dla firm

Przykładowa tematyka na szkolenie 1 lub 2 dniowe dla dowolnej grupy

Cel szkolenia:

– zwiększenie efektywności w pracy
– identyfikacja osobistych stresorów
– uzyskanie skutecznych narzędzi do radzenia sobie z codziennymi stresorami
– dobre zarządzanie czasem
– regeneracja ciała i umysłu
– obniżenie poziomu obecnego stresu w organizmie
– motywacja do zmiany energochłonnych nawyków życiowych
– zwiększenie poczucia własnej wartości
– poprawa jakości życia

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

– czym jest stres
– reakcja stresowa walki lub ucieczki czyli co się dzieje w naszym ciele w chwili gdy doświadczamy sytuacji stresowej.
– skala sytuacji stresowych; stresory zewnętrzne i wewnętrzne
– omówienie zagadnienia „spirala stresu”
– omówienie przykładów stresu pozytywnego (eustressu) i negatywnego
– skutki długotrwałego stresu
– stres a fale mózgowe
– rodzaje osobowości i ich reakcje na stres
– skuteczne i nieskuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem
– zarządzanie czasem
– techniki asertywności w komunikacji
– praca z przekonaniami; zmiana przekonań stresogennych i destrukcyjnych na takie, które wspierają rozwój osobisty
– prezentacja i praktyka ćwiczeń fizycznych, które pomagają uwolnić skumulowane w ciele napięcie
– techniki zwiększające synchronizację półkul mózgowych
– twórcza wizualizacja czyli wykorzystywanie mocy wyobraźni w pracy ze stresem
– nauka technik relaksacji ciała i umysłu w pozycji siedzącej i leżącej

Szczegółowe informacje: dagmara.gmitrzak@wp.pl